SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP -
                   
 בית תפילה   BEET TEFILA

Beet Tefila betekent ‘huis van gebed’. Het zijn onze tefila- (gebeds-) bijeenkomsten. In de gemeente vinden deze plaats om 10:45 uur, vóór de sjabbatdienst. En op een andere locatie op elke maandag om 20:00 uur.
(-informatie voor de lokatie: [email protected])

בית ילדים  BEET JELADIEM

Beet Jeladiem betekent: ‘huis voor de kinderen’. Het is onze kindersamenkomst waar de kinderen tijdens een groot deel van de dienst bij elkaar zijn.

 
שילוח חבורות  SHILOACH CHAVOEROT

Chavoera is Hebreeuws voor: 'groep', 'gezelschap' of 'vriendenkring'. In Joodse kringen wordt hiermee een plaatselijke gemeenschap aangeduid waar gezinnen en anderen samenkomen voor sociaal contact, studie en viering van de Joodse feesten. In onze gemeente is 'chavoera' een andere benaming voor ‘huisgroep’.

Chavoera in Gaasperdam te Amsterdam. Info: [email protected]


ראש חודש   ROSJ CHODESJ VIERING

Rosj Chodesj  Hebreeuws:
("hoofd van de maand") is in het Jodendom de eerste dag van iedere maand in de Joodse jaartelling. De Bijbelse Joodse maand duurt 29 of 30 dagen. Daarom begint iedere maand met Rosj Chodesj (Lett.: Hoofd van de maand), een nieuwe maan(d). In oude tijden werd de nieuwe maan(d) vast gesteld door de nieuw verschenen maandsikkel. De Joodse maanden zijn gebaseerd op de maancylus, en iedere nieuwe maand begint de verschijning van "nieuwe maan", dat wil zeggen dat de maan dan precies tussen de aardeen de staat en alleen de schaduwkant van de maan valt te zien. Rosj chodesj valt op één van de twee dagen dat de "nieuwe maan" te zien is.
© https://nl.wikipedia.org/wiki/Rosj_chodesj

Info over onze Rosj Chodesj viering: [email protected]

מועדים  MOADIEM

In onze gemeente vieren wij de Bijbelse moadiem (vastgestelde tijden) en de Joodse feesten, zoals: de Sjabbat, Pesach, Sjavoeot, Rosj haSjana, Jom Kippoer en Soekot. Maar ook Poeriem en Chanoeka.
 
 
טבילה  TEVILA

De tevila (onderdompeling) is geen Christelijke uitvinding. Het is een oud Joods ritueel reinigingsgebruik. In de tijd van de Beet hamikdasj (Tempel) lieten Joodse mannen en vrouwen zich ritueel reinigen d.m.v. tevila (onderdompeling) in een mikwe (ritueel bad). Dit wordt vandaag ook nog gedaan. Het mikwe werd gevuld met majiem chajiem (levend – water. d.i. bron- of regenwater). De tevila (onderdompeling) vond ook wel plaats in een stromende rivier. Zoals in de Jordaan, in Israël. Toen Jochanan haMatbiel (Johanes de doper) mensen opriep tot tesjoeva (omkeer) voor de vergeving van hun zonden, vroeg hij hun om hun keuze kenbaar te maken d.m.v. een tevila (onderdompeling; Lucas.3:3). En het is Jesjoea haMasjiach (de Messias), die mensen oproept, hun geloof in Hem te tonen, door middel van een tevila (onderdompeling), onder aanroeping van Zijn naam ( Hand.22:16). Zo worden mensen wedergeboren en talmidiem (leerlingen) van Jesjoea (Matt.28:19)! Hebt u uw keuze voor Jesjoea al kenbaar gemaakt d.m.v. de tevila? Nog niet? Wilt u het doen? Laat het ons weten!