SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP -
TRADITIE EN VORMGEVING IN DE MESSIAANSE
BEWEGING
 Jesjoea de Messias is door de Ruach haKodesh [Heilige Geest] ook in Nederland bezig Christenen tot Tikkoen [herstel] te brengen. Voor de één is het, het Christelijke [Messiaanse] geloof te..............
 
 
 
DE PRIORITEIT VAN JESJOEA
 De volgelingen van Jesjoea worden in het Hebreeuws:
‘talmidiem’ genoemd. Talmidiem zijn Tora-leerlingen
van hun Rabbi: Jesjoea van Nazaret.
 
 
HOE GAAN WIJ ALS TALMIDIEM VAN JESJOEA OM MET DE ISLAM?
© Foto:http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Opened_Qur%27an.jpg
 Er gaat geen dag voorbij of we worden via de media geconfronteerd met de Islam. En daarbij denk ik vooral aan de Islamisering..... (lees hele artikel via PDF DOWNLOAD)
 
 
 
RESPECT VOOR HET RABBIJNSE JODENDOM?
Wanneer we een bijbel in onze handen houden, kunnen we zeggen: ‘dit is het Woord van G’d!’ Maar vragen we ons ook af wat voor boek dit is? Ik bedoel......
 
 
 
DE TALLIET DRAGEN OF NIET? 
© Foto Collectie Joods Historisch Museum (collectie J. van Velzen)
 Wat is een talliet? Een talliet is een gebedskleed. Het wordt door Joodse mannen gedragen bij het ochtendgebed en in de synagoge. Er is een grote talliet, de talliet gadol en een kleine, de talliet katan; de kleine talliet, die onder de kleding wordt gedragen, wordt ook wel de Arba Kanfot genoemd. Vertaalt betekend dit:..... ( lees hele artikel via PDF DOWNLOAD ) 
 
 
 
Q & A BIJ HET TALMIDIEM ZIJN
VAN JESJOEA.
 Wat zijn talmidiem van Jesjoea?
Talmidiem van Jesjoea zijn Tora-leerlingen, die vanuit een verbintenis met....( lees hele artikel via PDF DOWNLOAD )
 
 
 
DE TORA DOEN
Wat bedoelen wij met de Tora? We bedoelen daarmee de vijf boeken van Mosjee. Deze boeken.....
 
TALMIDIEM MET EEN MITSWE!
Het Hebreeuwse woord ‘talmidiem’ betekent: leerlingen, discipelen of volgelingen. Als we geloven dat Jesjoea de Messias is, dan zijn wij Zijn talmidiem. Verder behoren we het woord.....( lees hele artikel via PDF DOWNLOAD )
HET GEHEIMENIS VAN DE MESSIAS 
Wie is de Messias? Is Hij al gekomen? Moet Hij nog komen? De profeten in de Tenach spreken over......

WAT IS LIEFDE?
G’ds woord zegt: G’d is liefde (1 Jochanan / 1 Joh. 4:8).
Verder staat er dat, als wij in.......

 

EEN MESSIASBELIJDENDE (MESSIAANSE) GEMEENTE
Wat is een Messiasbelijdende gemeente en wat.......