SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP -
Shiloach Messianic Fellowship is aangesloten bij de IAMCS (International Alliance of Messianic Congregations and Synagogues)

Wat is de IAMCS (Internationale Alliantie van Messiasbelijdende Gemeenten en Synagogen)?

Toen in 1967 Jeruzalem weer in Joodse handenkwam, gingen tienduizenden Joodse mensen G’ds Koninkrijk binnen. Veel van deze Messiasbelijdende Joden, wilde niet assimileren en begonnen daarom meteen metde vorming van hun eigen Messiasbelijdende gemeenschappen om zo hun eigen Joodse erfgoed te behouden en een licht te zijn naar het Joodse volk. In het begin van de ’70-er jaren, was de MJAA (Messiasbelijdende Joodse Alliantie van Amerika ) al diep betrokken bij het assisteren, bemoedigen, counselen en trainen van leiders voor deMessiasbelijdende gemeenten.

Toen steeds meer gemeenten werden gevormd kregen velen binnen de MJAA het verlangen om een gemeenschap te vormen van Messiasbelijdende gemeenten en synagogen onder het auspiciën van de MJAA. Het doel van zo’n organisatie zou zijn om van uit het één zijn in Jesjoea, elkaar te steunen en samen te werken in deze eindtijd opwekking.
Ondertussen werden er stappen ondernomen om voor de Messiasbelijdende voorgangersbijeenkomsten te houden met een tweeledig doel. Namelijk (1) om de NationaleConferentie van Messiaanse voorgangers (die jaarlijks in Philadelphia wordt gehouden) te sponsoren en (2) trainingsseminars te geven op de jaarlijkse Messiasbelijdende conferenties. Beide bijeenkomsten hebben een geweldige impact op de Messiasbelijdendebeweging en de gemeenten die daarbij betrokken zijn. Jesjoea had tot de harten van degenen die in de Alliantie zaten gesproken, dat het nu de tijd is om met deze gemeenschap van Messiasbelijdende gemeenten door te gaan. Dit resulteerde dat in de zomer van 1986, de Internationale Alliantie van Messiasbelijdende gemeenten en Synagogen (IAMCS) werd opgericht.


De visie van deIAMCS

De visie van de IAMCS is te zien dat door middel van de Messiasbelijdendegemeenten G’ds Geest op het Joodse volk wordt uitgestort. De IAMCS is niet in het leven gebracht om een denominatie structuur te zijn, maar meer een instrument te zijn voor het promoten van de Messiasbelijdende opwekking en te voorzien in de noden van haar leden, ongeacht met wie ze verbonden zijn.

Doelstellingen

  • Samen te werken met Messiasbelijdende gemeenten en voorgangers ter aanmoediging van G’d grote Joodse eindtijd opwekking.
  • Het bevorderen van eenheid tussen Messiasbelijdende gemeenten en Messiasbelijdende voorgangers.
  • Het ondersteunen en helpen bij de geestelijke groei en het algemeen welzijn van de Messiasbelijdende gemeenten en hun geestelijke leiders.
  • Naar Jesjoea het ons mogelijk maakt, te assisteren in de formatie en oprichting van de nieuwe Messiasbelijdende synagogen.
  • Een wereldwijde gebedsbeweging onder de Messiasbelijdende broeders op te richten voor de uitstorting van de Roeach Hakodesj (Heilige Geest) op het Joodse volk.
  • Messiasbelijdende voorgangers en rabbijnen te ondersteunen en bemoedigen door middel van regelmatig te houden leiderschapsconferenties en training seminars.
  • Het promoten van de terugkeer van Messiasbelijdende lofprijs en aanbidding in Messiasbelijdende gemeenten. 
  • Om Messiasbelijdende gemeenten en hun leiders te voorzien van onderwijs  materialen en hulp middelen.

 
         © IAMCS http://www.iamcs.org/#/shalom/shalom