SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP -
MESSIASBELIJDEND JODENDOM IS EEN HERSTEL BEWEGING!
 

Wat bedoelen wij hiermee? Wij willen dit verduidelijken door de volgende drie vragen te stellen en te beantwoorden:
 
WAT IS JODENDOM?
WAT IS MESSIASBELIJDENDJODENDOM?
WAT IS CHRISTENDOM?


WAT IS JODENDOM?

Onder ‘Jodendom’ verstaan wij alles wat te maken heeft met het Joodse volk en zijn identiteit.
In het bijzonder denken wij hierbij aan het Joodse geloof. Maar wat is het Joodse geloof? De meeste mensen denken hierbij meteen aan het rabbijnse Jodendom, dat onderverdeeld is in verschillende stromingen (van ultra-orthodox tot liberaal). Maar weinigen denken hierbij aan het Karaïtische Jodendom. Dit accepteert de mondelinge leer van het rabbijnse Jodendom niet als gezaghebbend. Het Karaïtische Jodendom is ook, naast het rabbijnse Jodendom, een Joodse geloofsstroming. Tijdens de eerste eeuw van de gangbare jaartelling bestond het Jodendom uit verschillende geloofsstromingen, waarbij het rabbijnse (Farizeese) Jodendom deel uitmaakte van een groter en veelzijdiger geheel.
 
 
WAT IS MESSIASBELIJDEND JODENDOM?

Het Messiasbelijdend Jodendom was één van
de vele Joodse geloofs- stromingen uit de eerste eeuw van de gangbare jaartelling. Het stond bekend onder de naam: Natzratiem (Nazoreeërs) en noemde zichzelf: volgelingen van haDerech (de Weg). Het Messiasbelijdend Jodendom geloofde dat Jesjoea van Natzaret (Nazaret) de beloofde Masjiach was. Volgens hen begint de heerschappij van de Masjiach niet eerst in het land Israël, maar in de individuele levens van mensen. In de toekomst zou Hij het Malchoet (Koninkrijk) aan Israël herstellen. Na de verwoesting van de Beet haMikdasj (de Tempel) verdween deze Joodse geloofsstroming uit de geschiedenis. Pas bij de opkomst van het Zionisme en de stichting van de moderne staat Israël kwam het als een Joodse beweging weer langzaam terug. Vandaag zijn er over heel de wereld verschillende Messiasbelijdende stromingen, synagogen en gemeenten.
 
WAT IS CHRISTENDOM?

Het Christendom is de niet-Joodse versie van het Messiasbelijdend Joodse geloof. In Antiochië werden de niet-Joodse volgelingen van Jesjoea voor het eerst Christenen genoemd. Tijdens de eerste paar honderd jaar van de gangbare jaartelling voelden velen van hen zich verbonden met het Jodendom. Maar door de Christelijke kerkleiders werd er steeds meer bewust een wig gedreven tussen de Christenen
en het Jodendom. Het anti-judaïsme (d.i. ‘tégen het Joodse geloof’)  zou de Christelijke kerk steeds meer gaan beheersen. Uiteindelijk zou hierdoor het antisemitisme (d.i. ‘tégen het Joodse volk’), dat zijn wortels had in de oudheid, verschrikkelijke vormen gaan aannemen. Hierbij denken wij aan: de kruistochten, de Inquisitie, de pogroms en de sjoa (Jodenvervolging door de nazi's). Wij willen wij natuurlijk níet de ware gelovige Christenen over één kam scheren met hen die gruweldaden bedreven, maar één ding staat vast: de Christelijke kerk heeft bloed aan haar handen! Vandaag de dag zijn er steeds meer Christenen die zich hiervan bewust zijn. Niet alleen dat; een groeiend aantal Christenen is geïnteresseerd in de Joodse wortels van hun geloof. En anderen van hen willen samen met hun Messiasbelijdende Joodse broers en zussen hun geloof belijden als zijnde een Bijbels Joods geloof.
 
HET MESSIASBELIJDEND JODENDOM: EEN HERSTELBEWEGING!

Het Messiasbelijdend Jodendom is niet ‘rabbijns Jodendom’. Het is een herstel van een Joods-Messiaanse beweging! Hoewel het Messiasbelijdend Jodendom geen rabbijns Jodendom is, weet zij zich wel sterk verbonden met de Joodse identiteit en haar rijke tradities.
Messiasbelijdende Joden worden helaas nog steeds niet als volwaardige Joden door de Joodse gemeenschap geaccepteerd! Maar wij geloven
dat dit op een dag zal veranderen.
 


LINKS:
 


PDF: