SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP -

ONSTAANSGESCHIEDENIS

In juni 1982 kwam de Canadese Caroline Dee naar Nederland. Zij begon daar te werken voor ‘Jeugd met een Opdracht’. Tijdens een bijeenkomst in juli 1982, waar Derek Prince de spreker was, sprak G'd tot Caroline om voor Israël een gebedsgroep te starten.  G'd bracht mensen op haar pad die ook een hart hadden voor het Joodse volk, en zo kon de gebedsgroep beginnen. David had een driejarige Bijbelschool gedaan en raakte daarna betrokken bij ‘Jeugd met een Opdracht’. Daar deed hij een DTS ('Discipelschap Training School') en een 'Urban Mission School'. Hij sloot zich in 1982 bij de gebedsgroep van Caroline aan. Op grond van hun beider liefde en roeping voor het Joodse volk, bracht G'd David en Caroline bij elkaar. Ze trouwden op 1-10-1984. Ze hebben drie inmiddels volwassen kinderen. Samen gingen David en Caroline voor een aantal jaren op sjabbat naar een synagoge in Amsterdam. Later werd er vanuit de gebedsgroep gebeden voor het ontstaan van een Messiaanse Joodse gemeente in Amsterdam. Een paar jaar later werden die gebeden verhoord. David en Caroline mochten in 1991 betrokken zijn bij de oprichting van ‘Beth Yeshua’.  Na 14 jaar daar Jesjoea te hebben gediend, werd het hen duidelijk dat G'd wilde dat zij zelf in Amsterdam een andere Messiaanse Joodse Gemeente zouden oprichten. En zo is op 30 Kislev 5766/31 december 2005, tijdens het Chanoeka-feest, de Messiaanse Joodse Gemeente ‘Shiloach Messianic Fellowship’ opgericht.

David & Caroline Warnink zijn sinds 2002 lid van de MJAA (Messianic Jewish Alliance of America), en Shiloach Messianic Fellowship is sinds 2010 verbonden met de IAMCS (International Alliance of Messianic Congregations and Synagogues). David is een 'licensed Messianic Pastor' via de IAMCS.