SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP -In onze visie beschrijving staat, dat: “ Het talmidiem van Jesjoea, leren zijn en maken de hoogste prioriteit heeft”. Waarom? Omdat Jesjoea talmidiem maakte en Zijn talmidiem de opdracht gaf andere talmidiem te maken! Maar wat zijn talmidiem?
 
Het Hebreeuwse woord: ‘talmied’ (m); ‘talmidah’ (v) en ‘talmidiem’ (meerv) betekent: leerling; discipel. In het Grieks is het: ‘manthano’ (als werk- Woord) en ‘mathetes’ (zelfstandig naamwoord). 'Manthano' komt zo’n 25 keer in het Brit haChadasja(1) (Nieuwe Testament) voor, en ‘Mathetes’ 264 keer. In het gewoon Grieks, heeft het de betekenis van: het zijn van een leerling. Dit wil zeggen, het is iemand die wordt getraind voor een bepaald beroep; een student die een bepaald onderwerp bestudeerd of een leerling van een bepaalde leraar.
 
Talmidiem in de Tenach
In de Tenach (2) komt het woord: Limmoed voor, dat letterlijk betekent: hij die onderwezen wordt. (zie: Jes 8:16.) Hoewel er in de Tenach, niet direct over gesproken wordt, komt het principe van het talmidiem zijn er wel in voor. We vinden dit bij: De relatie van een vader met zijn zoon en van een profeet met zijn leerling. Vroeger koos iemand, niet zoals vandaag de dag zomaar een beroep. Er werd van je verwacht, dat je in de voetstappen van je vader trad, je ging dan ook bij je vader in de leer. Het was vooral de eerst geboren zoon, die het bedrijf of het beroep van zijn vader moest voortzetten. Vanuit een hechte relatie met z’n vader werd de zoon opgeleid, niet alleen voor een beroep, maar ook in de wijsheid voor het Leven. De zoon was de talmied van zijn vader. (zie: Spr.1:7-9; 2:1-5)
 
Een profeet in de tijd van de Tenach(2) kon een leerling kiezen, die hem later zou opvolgen. Zie bijvoorbeeld:
 
Mosjee en Jehosoea      
Num 11:28; Deut 1:38; Num 27:18; Deut 31:7-8.
 
Eliahoe en Elisja         
1 Kon 19:19-21; 2 kon 2:1-14.
 
Talmidiem in het Briet haChadasja 
In het Briet haChadasja(1) wordt er over verschillende talmidiem gesproken:
 
Matt 5:1           Talmidiem van Jesjoea haMasjiach(3).
Matt 22:16      Talmidiem van de Farizeeën.
Joh 9:28f         Talmidiem van Mosjee.
Marc 2:18        Talmidiem van Jochanan haMatbiel(4)
 
In rabbijnse kringen koos een talmied zijn eigen meester. De talmied en de rabbijn hadden met elkaar een hechte relatie. In deze relatie ging het niet alleen om het vergaren van intellectuele kennis, maar om het werkelijk worden als zijn rabbijn. De hele levenswandel van de rabbijn was de bron van inspiratie. Ze aten, woonden en sliepen bij hem. De rabbijn nam op zijn beurt de verantwoordelijkheid over hun onderhoud. Had een rabbijn veel leerlingen, dan stichtte hij een school. Deze scholen bleven vaak functioneren zelfs als de rabbijn er niet meer was. Hier bij denken we bijvoorbeeld aan de twee bekendste scholen, die van rabbijn Hillel en rabbijn Sjamai. Het zijn van talmidiem in deze context was in Jesjoea’s dagen de gewoonste zaak van de wereld. Er waren verschillende rabbijnen met hun talmidiem en hun scholen. Jesjoea verscheen in hun midden als één van de vele rabbijnen. Er was natuurlijk een groot verschil: Hij was: de Rabbijn! Zijn talmidiem hadden Hem niet uitgekozen, Hij had hen uitgekozen! (zie: Matt 4:18-20; Joh 15:16; 17:6) Ook vandaag roept Jesjoea mensen op, om talmidiem van Hem te worden. Deze roeping is een:
 
1. Persoonlijke roeping!
Blijkbaar openbaard de Eeuwige Jesjoea aan degene die op zoek
zijn naar Hem (zie: Joh 6:37,39,44-47).
 
2. Een roeping naar Jesjoea!
De roeping door Jesjoea is ook een roeping naar Jesjoea. Het gaat niet alleen om Zijn leer maar vooral om een relatie met Hem.
 
3. Een roeping voor de Tora!
 
Waar het bij het talmidiem zijn om gaat, is dat wij ons aan Jesjoea overgeven en Zijn leiding door de Roeach haKodesj(5) gehoorzamen.  Jesjoea is onze Tora leraar, die door de Roeach haKodesj de Tora in ons leven wil uitwerken. Van onze kant vraagt het een bereidwilligheid om de Tora te volgen en Jesjoea’s leiding door de Roeach(6) te gehoorzamen. Hier volgen een aantal schrift gedeelten:
 
Deut 30:19-20        
Gehoorzamen aan de leiding van de Roeach haKodesj(5) (zie: Rom 8:4, 9-14).
       
Deut 11:26-28        
Iemand plaats zich onder onder het verbond. Dat wil zeggen: "Onder de Tora". 
 
Deut 6:6-9               
Kennisvan de Tora is heel belangrijk (zie: 2 Tim 3:14-17)!
 
Deut 13:4                
Alleen intellectuele kennis van de Tora brengt geen Leven! De Roeach haKodesj(4) en de waarheid van de Tora zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden (zie: 2 Kor 3:5-6). 
                             
Jer 31:33              
Jesjoeawil d.m.v de Roeach de Tora in onze Levens uitwerken (zie:
2 Kor 3:2-3)!
                                   
Ps 1:1-3            
“Stromen van Levend water”, staat bij de rabbijnen bekend als het symbool van het volbrengen van de Tora (zie: Joh 7:37-39).
 
Deut 18:15-19        
Alleen het volbrengen van de Tora van uit je verbintenis met Jesjoea behaagd de Eeuwige (zie: Joh 15:1-8)! Alleen zo kunnen wij als talmidiem van Jesjoea voor de Eeuwige vrucht dragen.
                                      
Het is de wil van de Eeuwige, dat wij van uit een hechte wandel met Jesjoea, Zijn Tora in onze Levens leren uitwerken. Vanuit die relatie kunnen we pas echt zeggen dat we voor de Eeuwige en mensen handelen in  Jesjoea’s naam! Dit betekent dat wij namens Hem handelen. Dus het is door Jesjoea haMashiach dat wij Avinoe Sjebasjamajiem(7) werkelijk leren behagen (zie: Rom 16:27;
1 Petr 4:11).
 
 
Wat betekent het om talmidiem voor Jesjoea te maken?
Het maken van talmidiem voor Jesjoea, betekent dat wij anderen zoeken te verbinden met Hem. Dat doen wij door middel van de
tevila(8) onder aanroeping van van Zijn naam, en het geven van de opdracht Jesjoea's Tora leer te volgen (zie: Matt.28:19; Hand.22:16).
 
De roep van het talmidiem zijn, is niet alleen een roeping door Jesjoea, maar ook naar Jesjoea en door Hem naar elkaar. 
 
Lees: Matt.28:19 – 20 (maak bekeerlingen? Maak gelovigen?); Talmidiem: Matt.5:1; 8:21,23,25; 9:10,11,14; enz; Rabbi: Joh.1:38, 49; 3:2,25; 6:25; Leraar: Joh.3:2; Meester: Matt.8:19; 9:11; 10:24,25; 12:38…enz.
 
Het aspect van het talmidiem zijn, is door de ontjoodsing van het goede nieuws van Jesjoea, naar de achtergrond gedrongen. Bij de verkondiging van het  goede nieuws, komt het maken van talmidiem voor Jesjoea, soms helemaal niet meer ter sprake. Het behoord echter de centrale plaats te hebben bij de verkondiging van het goede nieuws van het Malchoet haElohiem(9).
 
 
Vijf kernwaarden
In onze gemeente hebben wij vijf kernwaarden voor het zijn van talmdiem van Jesjoea:
 
1. Talmidiem van Jesjoea willen samen de Eeuwige leren kennen en 
    liefhebben. 
 
2. Talmidiem van Jesjoea zijn toegewijde vrienden van elkaar.
 
3. Talmidiem van Jesjoea zijn dienaren.
 
4. Talmidiem van Jesjoea belijden een Joods geloof.
 
5. Talmidiem van Jesjoea willen hun geloof tonen door hun daden.
 
(1)     Briet haChadasja: het Nieuwe verbond / Testament 
(2)     De Tenach: de Tora, de profeten en de geschriften (het ‘oude’ testament).   
(3)     haMasjiach: de Messias
(4)    Jochanan haMatbiel: Johannes de doper
(5)    Roeach haKodesj: de heilige Geest
(6)    De Roeach: de Geest
(7)    Avinoe Sjebasjamajiem: onze Hemelse Vader
(8)    Tevila: de onderdompeling in stromend water
(9)    Malchoet haElohiem: het Koninkrijk van G’d