SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP -


Elk geloof heeft een vormgeving door middel van rituelen. Wij aanbidden de G’d van Israël en Zijn Messias Jesjoea. Dus belijden wij een Joods geloof! Wij willen daarom vormgeven aan ons Joodse geloof vanuit de rabbijns-Joodse traditie. Zodat:
 
Joodse mensen hun Messiasbelijdend geloof vanuit hun eigen identiteit kunnen belijden.
 
Gelovigen uit de volken (christenen) vanuit hun Joodse geloof hun verbintenis met en dankbaarheid aan het Joodse volk kunnen tonen.
 
Wij erkennen en respecteren als Messiaamse Joodse gemeente de rijkdom van de rabbijns-Joodse traditie, als een uiting van het geloof in de G’d van Israël, mits deze niet in strijd is met het Woord van G’d! Als Messiaanse Joodse gemeente zijn we gehecht aan het tot uitdrukking brengen van de Joods-bijbelse manier van leven handelend vanuit de vrijheid in Jesjoea. Dat betekent dat wij ons niet gebonden voelen aan, of stellen onder, de autoriteit van interpretatie van de Tora en traditie zoals deze door het rabbijns-Talmoedische Jodendom wordtvoorgeschreven. In het rabbijns Talmoedische Jodendom wordt de Tora Sjebichtav (de geschreven Tora) en de Tora Sjeba’alpe (de mondelinge leer) samen als Tora gezien. Wij accepteren alleen de Tora Sjebichtav (de geschreven Tora en de rest van de Bijbel ) als hoogste gezag voor leer, leven en traditie. Daarbij geloven wij dat wij in de vrijheid van de Roeach van de Eeuwige staan om verschillende rabbijns-Joodse tradities, met respect te gebruiken. Maar we gebruiken ze niet als een meetlat voor geestelijkheid. Wij leggen de rabbijns-Joodse traditie Messiaans uit. Dat wil zeggen, dat wij de rabbijns-Joodse traditie interpreteren
vanuit onze verbintenis met Jesjoea, verwijzend naar de volledige vervulling daarvan, in Zijn persoon.
 
Wij willen dat Joodse mensen zich thuis voelen in onze gemeente. Uit identificatie met hen, vragen wij aan alle mannen bij onze samenkomsten een kipa (keppeltje) te dragen. Tegelijkertijd vragen wij, uit respect voor de Joodse
identiteit en de rabbijnse traditie, aan alle niet-Joodse mannen om geen talliet (tsietsiet / schouwdraden) in onze samenkomsten te dragen. Vanuit ditzelfde respect,gebruiken wij geen vlaggen of wimpels tijdens de lofprijs en aanbidding in onze samenkomst (denk aan de oorlogen en de kruistochten!).
 
 
Wij geloven in de eenheid van Jood en niet-Jood in het lichaam van Jesjoea. Een eenheid, die niet bestaat in uniformiteit maar in verscheidenheid. Daarom respecteren wij ieders identiteit (Joods of niet) in onze gemeente. De Eeuwige maakte geen fout toen Hij aan ieder van ons een unieke, eigen identiteit gaf. Hij riep het Joodse volk niet om andere culturen en identiteiten te vernietigen, maar om aan hen het goede nieuws van het Malchoet haElohiem (Koninkrijk van G’d) te brengen. Eén, maar niet hetzelfde, in identiteit, cultuur en roeping. Het is een eenheid in verscheidenheid, tot eer van de Eeuwige, onze Hemelse Vader.