SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP -
Shiloach Messianic Fellowship is een messiasbelijdende Joodse gemeente. Deze werd op 30 Kislev 5766 / 31 december 2005, tijdens het Chanoekafeest opgericht.


DE NAAM SHILOACH

De naam komt van een oude waterleiding in Jeruzalem, waardoor het water van de bron Gihon rond de zuidoostelijke heuvel van Jeruzalem naar de vijver Siloach stroomde (download info). Daar werd door Jesjoea een blinde man genezen.'Shiloach'  komt van het Hebreeuwse woord: 'Sjalach', dat 'uitzenden, wegzenden, zenden' betekent (denk hierbij aan het Hebreeuwse woord: sjeliach: uitgezondene).  Shiloach verwijst eigenlijk naar Jesjoea (Jezus) de Messias. Hij is de uitgezondene van de Eeuwige.


"Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde, en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Shiloach (wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug."
                                                                      Jochanan / Joh.9:4 - 7
                                                                                                                      
                                                                                                 
ONZE VISIE  IS TIKKOEN (herstel).
Namelijk:
eerst de boodschap van tikkoen, d.w.z. het goede nieuws van het Koninkrijk van G-d en Jesjoea de Messias, te delen met Joodse mensen.
 
Want ik schaam mij niet voor het goede nieuws van Messias, want het is de kracht van G-d tot redding voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek (Rom.1:16)
                                                                                                       
het herstel van het zijn van talmidiem (discipelen) van Rabbi Jesjoea de Messias en het onderwijzen van Zijn Tora-leer.
 
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Roeach haKodesj (HG), hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen (Matt.28:19)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
het herstel van onze persoonlijke levens (Tikkoen Nefesj) door de werking van de Roeach haKodesj (Heilige Geest).
 
De vrucht van de Roeach (Geest) is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Gal.5:22)


ONZE SAMENKOMSTEN

Wij vieren de wekelijkse sjabbat en de Bijbelse / Joodse feesten. In onze samenkomsten volgen wij Joodse tradities, zoals: Barachoe, Sjema en andere gebeden uit de Sidoer (Joods gebedenboek); volgen wij de parasjot hasjawoea (wekelijkse Tora- en Haftara-lezingen). Verder is er Messiasbelijdende-Joodse lofprijs, aanbidding en dans.

Omdat wij een Joods geloof belijden vragen wij aan de mannen om een kippa - keppeltje te dragen. Uit respect voor de Joodse identiteit, vragen wij aan de gelovigen uit de volkeren (christenen), om geen talliet (d.i. een gebedskleed) of tsietsiet (dat zijn schouwdraden) te dragen (1 Kor. 10:32). In onze gemeente geloven wij namelijk in een eenheid door onze verbondenheid met Jesjoea, die bestaat in verscheidenheid van identiteit tussen messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de volkeren.Shiloach Messianic Fellowship is aangesloten
bij de IAMCS (International Alliance of
Messianic Congregations & Synagogues - Internationale Alliantie van Messiasbelijdende  Gemeenten en Synagogen).Ons voorgangers echtpaar is lid (Honored Associate Couple member) van de Messianic Jewish Alliance of America (Messiasbelijdende Joodse Alliantie van Amerika).


 


De Messiaans Joodse gemeente Shiloach Messianic Fellowship is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften voor de gemeente voor u aftrekbaar zijn. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Belastingdienst. Voor onze ANBI gegevens klikt u op het ANBI logo.
                           Gegevens 2016 /


De foto's op deze website zijn auteursrechtelijk  beschermd. Zij mogen niet
 zonder toestemming worden gebruikt.
 © 5771-5773 / 2011-2013 Shiloach Messianic Fellowship